Influencer marketıng and publıc relatıons

The new dynamıcs of buıldıng a brand ımage ın the dıgıtal age

Authors

  • E. Erdal YÖRÜK Selcuk University
  • M. Erhan Summak

DOI:

https://doi.org/10.32770/jbfem.vol667-76

Keywords:

ınfluencer, ınfluencer marketing, public relations, brand ımage

Abstract

This study provides a comprehensive look at influencer marketing, public relations and the dynamics of communication in the digital age. The study explains the definition, importance, benefits and challenges of influencer marketing. It also details the evolution of public relations in the digital age, and its integration with brand communication and influencer marketing. It emphasizes that digital marketing can reach a wide audience, increase engagement and achieve measurable results as well as the importance of integrating public relations with digital media and online platforms. The concept of an influencer and the role of influencer marketing in creating brand image was explained in detail, and it was noted that the credibility of influencers and their impact on followers is important in creating a positive brand image. The benefits and challenges of influencer marketing were also discussed. Benefits included the ability to gain the trust of followers, build brand loyalty and reach the target audience effectively. Challenges included factors such as content quality, perception of sponsorship and managing long-term relationships. In addition, the study focused on how brand communications should be approached from a holistic perspective and how public relations professionals can interact with influencer marketing. It also identifies strategic objectives, influencer selection and content quality that should be considered when integrating PR and influencer marketing. It is also stated that social media platforms provide effective communication through collaboration with influencers as they can be used as brand ambassadors in public relations campaigns. It was stated that public relations professionals play an active role in navigating the digital environment, building relationships with influencers and using influencers to enhance brand image.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alan, A. K., Kabadayı, E. T., & Erişke, T. (2018). İletişimin Yeni Yüzü: Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Pazarlaması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(66), 493-504.

Aslan, C. N. (2023). Pazarlamanın Yeni Yıldızı: Influencer Marketing. 08 12, 2023 tarihinde https://www.acercrea.com/tr: https://www.acercrea.com/tr-TR/bloglar/pazarlamanin-yeni-yildizi-influencer-marketing#:~:text=Influencer%20pazarlama%2C%20%C3%B6nemli%20bir%20online,alma%20kararlar%C4%B1n%C4%B1%20%C5%9Fekillendirme%20g%C3%BCc%C3%BCne%20sahiptir. adresinden alındı

Bor, M. H., & Erten, A. (2019). Dijital Çağın Mesleği Nasıl Influencer Olunur? İstanbul: Hürriyet Kitap.

Boran, T. (2023). Dijital Pazarlama Sürecinde Sosyal Medya Etkileyicilerinin (Influencer) Tercih Edilme Nedenlerini Saptamaya Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi, 6(1), 10-35.

Büyükçelikok, T. Ö. (2018). Dijital Pazarlama Öğesi Olarak Sosyal Medya Kullanımı: Thy, Emirates, Lufthansa Karşılaştırmalı Örnekleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Ceyhan, A. İ. (2021). Ağ Toplumu Kapsamında Dijitalleşen Medya ve Siyaset: Siyasal Marka Yaratımının Değerlendirilmesi. 08 13, 2023 tarihinde https://www.academia.edu: https://www.academia.edu/49334504/Dijital_Pazarlama_%C4%B0leti%C5%9Fimi_Kitap_Ahmet_%C4%B0lkay_Ceyhan adresinden alındı

cycle-marketing.com. (2023, 01 12). 08 14, 2023 tarihinde https://cycle-marketing.com: https://cycle-marketing.com/pazarlama-endustrisi-influencer-marketing-ile-donusuyor/ adresinden alındı

Çağdaş, F. K. (2022). İnfluencer Pazarlama: Dijital Pazarlamanın Yükselen Yıldızı. 08 17, 2023 tarihinde https://worldef.net: https://worldef.net/pazarlama/influencer-pazarlama-dijital-pazarlamanin-yukselen/ adresinden alındı

Eyel, C. Ş., & Beliz, Ş. E. (2020). İnfluencer Pazarlama ve Tüketicilerin İnfluencer’lara Yönelik Tutumlarinin Satin Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi. Atlas Sosyal Bilimler Dergisi, 1(5), 7-29.

Gedik, Y. (2020). Sosyal Medyada Yükselen Bir Trend: İnfluencer Pazarlama Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme. Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(2), 362-385.

Gifford, J. (2010). Digital Public Relations: E-Marketing’s Big Secret. Continuing Higher Education Review, 74, 62-72.

Hamşıoğlu, A. B., & Nalcı, M. M. (2021). Etkileyici Kişi Pazarlaması (Influencer Marketing) Kavramsal Bir İnceleme. S. Yılmaz, & M. B. Nakipoğlu (Dü) içinde, Genel İşletme Çalışmaları. Ankara: Akademisyen Kitabevi A.Ş.

Karapınar, D. Ç. (2018). Marka İmajı ve İtibarı Oluşturmada Halkla İlişkilerin Rolü. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi), 3(1), 127-141.

Keçeci , G. B., & Karaca , H. S. (2022). Reklamlardaki Ünlülerden Sosyal Medyadaki Fenomenlere: İnfluencer Pazarlamasına Bütüncül Bir Bakış. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 15(1), 271-320.

Köse , G., & Yeygel Çakır, S. (2019). Markaların Dijital Pazarlama Çağında Tüketicileri Etkileşime İkna Etme Yolları: İnfluencer Pazarlama ve İçerik Pazarlamasına İlişkin Kavramsal Bir Çalışma. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(38), 205-222.

Kunt , S., & Hassan, A. (2021). Seyahat ve Turizmde Yeni Bir Pazarlama Yaklaşımı: Etkileyici Pazarlama. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 24(2), 216-240.

Martinez-Lopez, F., Anaya-Sanchez, R., Giordano, M., & Lopez-Lopez, D. (2020). Behind Influencer Marketing: Key Marketing Decisions and Their Effects on Followers’ Responses. Journal of Marketing Management, 1-29.

Mert, Y. L. (2018a). Dijital Pazarlama Ekseninde İnfluencer Maketing Ugulamalari. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(2), 1299-1328.

Mert, Y. L. (2018b). Dijital Halkla İlişkiler Araçlarının Yayıncılık Sektöründe Kullanımına Yönelik Bir Araştırma. Journal of International Social Research, 11(58).

miniplanet.com.tr. (2023). 08 01, 2023 tarihinde https://miniplanet.com.tr/tag/sosyal-medya/: https://miniplanet.com.tr/tag/sosyal-medya/ adresinden alındı

Peltekoğlu , F. B., & Askeroğlu, E. D. (2019). Dijital Halkla İlişkiler: Fenomenler Dijital Marka Elçisi Olabilir Mi? Selçuk İletişim, 12(2), 1044-1067.

suspendplus.com. (2023). 08 11, 2023 tarihinde https://www.suspendplus.com/influencer/: https://www.suspendplus.com/influencer/ adresinden alındı

Şahbaz, M. (2018). https://www.brandingturkiye.com/dijital-cagda-hikaye-anlaticiligi/. 07 2, 2023 tarihinde https://www.brandingturkiye.com/dijital-cagda-hikaye-anlaticiligi/ adresinden alındı

Uğurlu Akbaş, Ö. (2019). Sosyal Medyada Dönüşen Marka İletişimi: Influencer Marketing (Hatırlı Pazarlama) Üzerine Bir Araştırma. M. Yakın (Dü.) içinde, Dijital Reklamcılık Bize Ne Anlatır? Ankara: Urzeni Yayınevi.

Published

2023-12-01

How to Cite

YÖRÜK, E. E., & SUMMAK, M. (2023). Influencer marketıng and publıc relatıons: The new dynamıcs of buıldıng a brand ımage ın the dıgıtal age. JBFEM, 6(2), 67-76. https://doi.org/10.32770/jbfem.vol667-76